Phase Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Phase:
Bir işaretin başka bir referansa göre kaymasını gösteren açı.

Phase ile ilgili benzer terimler:

High Power Amplifier (HPA) : İç birimden gelen düşük güçlü sinyalleri yükselterek, yer istasyonu ile udevam

Digital : Bilgilerin ikili sayılara dönüştürülüp depolanması, gönderilmesine ilidevam

Footprint : Bir uyduya ait verici antenin yeterli güçte yayın yaptığı yeryüzü alanı. Uydevam

Ku-Bant : Avrupa standartlarına göre frekans tayfında Uplink: 13750 MHz / 14500 devam

QPSK ? Quaternary Phase Shift Keying : gönderme kapasitesinin arttırılmasına izin veren gönderim haberleşmeledevam

Amplitude Modulation (AM) : Genlik Modülasyonu (GM). Elektriksel sinyalin genliği değiştirilerek yapılandevam