Parsiyel Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Parsiyel:
Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Parsiyel:
Kısmi.

Parsiyel ile ilgili benzer terimler:

Elzem Amino Asit : Vücutta sentezlenemeyen ve besinlerdeki proteinlerden sağlanması gereken devam

Kaval Kemiği : Bacakta bulunan diz ile kalça arasındaki kemiğin adı.devam

Vital Kapasite : Maksimal nefes alınımından sonra, akciğerlerden dışarı verilebilen maksimdevam

Yorgunluk : Çalışmaya devam edememe durumu.devam

Efor : Bir işi yapabilmek için sarf edilen çaba, güç.devam

Pepsin Enzimi : Mide öz suyunda olan ve proteinleri sindiren enzim.devam