Pantomim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Pantomim:
"Her şeyi öykünen" anlamına gelir. Düşünceleri, duyguları sözsüz olarak çoğu kez koro ya da müzik eşliğinde, dansla ya da haraketle ve yüz anlatımı ile yansıtmayı amaç edinen oyun türü.

Pantomim ile ilgili benzer terimler:

Özenci Tiyatro : Kazancının tiyatrodan sağlamayan, genellikle oyunculuk tekniği olmayan, ancadevam

Efe : Orta Oyunu ile Türk gölge oyununda olumlu kabadayı tipi.Bunlara Zeybekdevam

Özel Tiyatro : Özel kişilerin kurup yönettikleri tiyatro. Bunlar arasında yarı ödenekldevam

Suflör : Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hadevam

Romantik Tiyatro : XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk yarısında egemen odevam

Uyarlamak : 1- Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu, yerel koşullar ve özellikdevam