Packet Data Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Packet Data:
Depolanan bilgilerin ?paket? denilen farklı birimler halinde gönderilme işlemi. Bu yöntemle kanal kapasitesi daha verimli kullanıldığı gibi aktarım da daha güvenli olur.

Packet Data ile ilgili benzer terimler:

MPEG : Dijital teknolojiye geçişte yaşanan sorunları gidermek, tüketiciyi de didevam

SCPC (Single Channel Per Carrier) : İletişim için gerekli olan her bir link için uyduda bir taşıyıcının, yani fdevam

Community Antenna Television (CATV) : Kapalı devre televizyon sistemleri. Ortak bir santral yardımı ile birddevam

Beacon : Uydu tarafından yayınlanan düşük güçlü ve Band genişlikli sabit frekansldevam

Feedhorn : Uydu sisteminin anten tarafından yansıtılan sinyalleri toplayıp odakladevam

Modulation : Bir bilgi sinyalinin gönderme amacıyla bir taşıyıcı üzerine yüklenmesidevam