PPA Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak PPA:
Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.

PPA ile ilgili benzer terimler:

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Referans Süresi : Değerlendirmede esas alınan toplam süredir; emreamadelik (sa+dk) ile işledevam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam