Özyaşamsalöyküsel Roman Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Özyaşamsalöyküsel Roman:
Konusu, yazarının yaşamı olan roman.

Özyaşamsalöyküsel Roman ile ilgili benzer terimler:

Alegorik : Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamdevam

İştikrar : Sözle ilgili sanatlardandır. Aynı kökten türeyen veya aynı köke bağlı hardevam

Caize : Özellikle Divan edebiyatı döneminde büyüklere, varlıklı kimselere sunuldevam

Geriye Dönüş Yöntemi : Bir eserde olayların zaman sırasını bozarak geçmiş bir zamana ya da olaydevam

Darayak : Âşık edebiyatında kafiye olma olasılığı düşük sözcükler. Âşıkın karşılaşma devam

Alaka : İlgi. Bir sözcüğü gerçek anlamının dışında bir anlamda (mecazi) kullanmak içindevam