Özyaşamsalöyküsel Roman Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Özyaşamsalöyküsel Roman:
Konusu, yazarının yaşamı olan roman.

Özyaşamsalöyküsel Roman ile ilgili benzer terimler:

Aruz Vezni : Hecelerin uzunluğu ve kısalığı esasına dayanan, özel ahengi olan çeşitli söz kdevam

Aed : Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad.devam

Örnekleme : Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı, bir görüş veya düşüdevam

Fecriati : Ahmet Haşim ve arkadaşlarının 1908'de oluşturduğu edebiyat topluluğu.devam

Edebî Akım : Belirli üslup, fikir ve ilkeler etrafında teşekkül etmiş ve ortak/benzdevam

Halk Şiiri : Anonim, âşık ve dinî-tasavvufi Türk edebiyatının manzum eserleri.devam