Özyaşamsalöyküsel Roman Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Özyaşamsalöyküsel Roman:
Konusu, yazarının yaşamı olan roman.

Özyaşamsalöyküsel Roman ile ilgili benzer terimler:

Prolog : Ön deyiş.devam

Âyîne : Sözcük anlamı "aynı" yani aynadır. Herhangi bir şeyi veya hâli yansıtan,devam

İstidrâk : Anlamla ilgili sanatlardandır. Över gibi görünerek yerme ve yerer gibi devam

Bozlak : Halk edebiyatında özel bir besteyle söylenen bir ezgi türü, türkü. Kondevam

Yapısalcılık : Yapı kavramından yola çıkarak dili, dilsel ürünleri açıklamaya çalışan, dilbdevam

Telmih : Divan edebiyatı sanatlarından. Söz sırasında bilinen bir olaya, bir kidevam