Özgül Tüketim (Özel Tüketim) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Özgül Tüketim (Özel Tüketim):
Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir.

Not: Para birimi başına enerji tüketimi, giderek daha çok "Enerji Yoğunluğu" terimi ile tanımlanmaktadır.

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) ile ilgili benzer terimler:

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Yüksek Fırın Gazları : Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam