Özgül Tüketim (Özel Tüketim) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Özgül Tüketim (Özel Tüketim):
Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir.

Not: Para birimi başına enerji tüketimi, giderek daha çok "Enerji Yoğunluğu" terimi ile tanımlanmaktadır.

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) ile ilgili benzer terimler:

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam

ESI : Electricity Supply Industry.devam

Konvertör İstasyonu : Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da devam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam