Özgül Tüketim (Özel Tüketim) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Özgül Tüketim (Özel Tüketim):
Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir.

Not: Para birimi başına enerji tüketimi, giderek daha çok "Enerji Yoğunluğu" terimi ile tanımlanmaktadır.

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) ile ilgili benzer terimler:

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

EF : Enerji Fonu.devam

Ani Puant : Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büdevam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

Net Üretim : Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)devam