Özgül Isı Tüketimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Özgül Isı Tüketimi:
Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisine oranıdır. Bu değer, belirli bir süre için hesaplanır ve üretilen enerji gibi brüt ya da net olabilir.

Özgül Isı Tüketimi ile ilgili benzer terimler:

Yalıtkan Madde : Elektrik akımım geçirmeyen lastik, plastik, cam, porselen gibi maddelerddevam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam