Özgül Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Özgül Enerji:
Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, üretim ya da hizmet yerinde ölçülen (dolaylı ya da dolaysız) enerji miktarıdır.

Not: Özgül enerjiye ilişkin bilgi verilirken, makine ya da malzemelerin özgül enerjisinin (dolaylı enerji), tüketilen enerjinin birim miktarının üretilmesine harcanan enerjinin,el emeği ile ilgili enerjinin ya da ürünün içinde fiziksel biçimde bulunan enerjinin (örneğin; petrokimya ürünleri) bunun kapsamında olup olmadığının belirtilmesi gerekir.

Özgül Enerji ile ilgili benzer terimler:

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam

Bir Gün : Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakikdevam