Özgül Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Özgül Enerji:
Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, üretim ya da hizmet yerinde ölçülen (dolaylı ya da dolaysız) enerji miktarıdır.

Not: Özgül enerjiye ilişkin bilgi verilirken, makine ya da malzemelerin özgül enerjisinin (dolaylı enerji), tüketilen enerjinin birim miktarının üretilmesine harcanan enerjinin,el emeği ile ilgili enerjinin ya da ürünün içinde fiziksel biçimde bulunan enerjinin (örneğin; petrokimya ürünleri) bunun kapsamında olup olmadığının belirtilmesi gerekir.

Özgül Enerji ile ilgili benzer terimler:

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

EAS : Elektrik Arz Sektörü.devam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam