Oturan Sistemin Toparlanması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Oturan Sistemin Toparlanması:
Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumunun ortadan kaldırılması için ESİ tarafından gerçekleştirilen işlemler.

Oturan Sistemin Toparlanması ile ilgili benzer terimler:

Bağımsız Üretici : (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımıdevam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam