Oturan Sistemin Toparlanması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Oturan Sistemin Toparlanması:
Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumunun ortadan kaldırılması için ESİ tarafından gerçekleştirilen işlemler.

Oturan Sistemin Toparlanması ile ilgili benzer terimler:

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Enerji Alım Anlaşması (EAA) : Bir Enerji Üreticisi ile, merkezi alıcı rolü kapsamında MAMS arasındakidevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Trafo (Transformatör) Merkezi : Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerdevam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral) : Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Andevam