Oturan Sistemin Toparlanması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Oturan Sistemin Toparlanması:
Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumunun ortadan kaldırılması için ESİ tarafından gerçekleştirilen işlemler.

Oturan Sistemin Toparlanması ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Bozucu Etki : Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük devam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam