Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği:
Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksızın üretime başlama ve İletim yada Dağıtım Şebekesinin bir bölümünü, ESİ yönergeleri doğrultusunda enerjileme yeteneğidir.

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği ile ilgili benzer terimler:

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam