Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği:
Bir Üretim Grubunun, kendi dışındaki enerji kaynaklarından faydalanmaksızın üretime başlama ve İletim yada Dağıtım Şebekesinin bir bölümünü, ESİ yönergeleri doğrultusunda enerjileme yeteneğidir.

Oturan Sistemi Toparlama Yeteneği ile ilgili benzer terimler:

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası : (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata devam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam