Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral):
Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasında beyan edilmiş olan Üretim Santralı.

Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral) ile ilgili benzer terimler:

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

TOOR : İşletme Haklarının Devri.devam

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam

Motor : Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır.devam