Otoprodüktör Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Otoprodüktör:
Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet gösterirken kendi hizmet ya da mamül üretimi için gerekli ısıyı-buharı veya bir başka enerjiyi üretmek zorunda olan ve bu enerjisini kendi iç ihtiyaçlarında kullandıktan sonra atık ısı-buhar vb. enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilecek yapı ile donatılmış tesislerdir.

Otoprodüktör ile ilgili benzer terimler:

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam

By-Pass (Baypaslı) Sistem : Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Redevam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam