Otoprodüktör Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Otoprodüktör:
Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet gösterirken kendi hizmet ya da mamül üretimi için gerekli ısıyı-buharı veya bir başka enerjiyi üretmek zorunda olan ve bu enerjisini kendi iç ihtiyaçlarında kullandıktan sonra atık ısı-buhar vb. enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilecek yapı ile donatılmış tesislerdir.

Otoprodüktör ile ilgili benzer terimler:

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

Birçok Noktadan Enerji Almak : A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kudevam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam