Otoprodüktör Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Otoprodüktör:
Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet gösterirken kendi hizmet ya da mamül üretimi için gerekli ısıyı-buharı veya bir başka enerjiyi üretmek zorunda olan ve bu enerjisini kendi iç ihtiyaçlarında kullandıktan sonra atık ısı-buhar vb. enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilecek yapı ile donatılmış tesislerdir.

Otoprodüktör ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Yararlı Enerji : Son dönüşümden sonra tüketicinin yararlanabileceği enerjidir.devam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam