Otoprodüktör Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Otoprodüktör Enerjisi:
Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesislerinde üretilen enerjidir.

Otoprodüktör Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Bağlantı Gücü : Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma fdevam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

Yük Faktörü : Belirli bir periyottaki (yıl, ay, gün) tüketimin, aynı periyottaki sürdevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam