Otoprodüktör Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Otoprodüktör Enerjisi:
Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesislerinde üretilen enerjidir.

Otoprodüktör Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam