Otomatik Gerilim Regülasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Otomatik Gerilim Regülasyonu:
Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırlar içinde kalacak şekilde kontrol eden sistem.

Otomatik Gerilim Regülasyonu ile ilgili benzer terimler:

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Ana Kolon Hattı : Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk ddevam

Debi : Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.devam