Otomatik Gerilim Regülasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Otomatik Gerilim Regülasyonu:
Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırlar içinde kalacak şekilde kontrol eden sistem.

Otomatik Gerilim Regülasyonu ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Katran (Bitum) : Kolloid yapıda, kahverengiden siyaha kadar renklerde katı, yarı katı ydevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam