Otomatik Gerilim Regülasyonu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Otomatik Gerilim Regülasyonu:
Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırlar içinde kalacak şekilde kontrol eden sistem.

Otomatik Gerilim Regülasyonu ile ilgili benzer terimler:

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam

Üretim Grubu : BDGT Modülünün bir parçası olan üretim grubu ve bu üretim grubunun harekdevam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam