Ortak Birim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Ortak Birim:
Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birimdir. SI sistemine göre geçerli birim Joule'dur. Bununla birlikte SI sistemi dışı birtakım konvansiyonel birimler çokça kullanılmaktadır. Bunlar çevirme katsayılarına bağlı olarak global bilançolarda çeşitli enerji miktarlarını toplama olanağını vermektedir. En çok kullanılan "Tavsiye Edilen Birimler" : "tek" (Ton Eşdeğeri Kömür) ve "tep" (Ton Eşdeğeri Petrol) dur. Burada SI Sistemine girmemekle birlikte "kilokalori" ve Btu (British Thermal Unit) gibi birimler de kullanılmaktadır. (Dünya Enerji Konferansı tavsiyelerine bakınız)

Not: "Tavsiye Edilen Birimlerin"in kullanımı, özellikle kömür ya da petrole dayalı enerji sistemlerinin yapısını yansıtmaktadır. Bunlar genellikle Joule ya da kalori gibi enerji birimleriyle tanımlanmaktadır.

Ortak Birim ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

TEP : Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).devam

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam