Orta Gerilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Orta Gerilim:
1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.

Orta Gerilim ile ilgili benzer terimler:

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam

Yük Faktörü : Belirli bir periyottaki (yıl, ay, gün) tüketimin, aynı periyottaki sürdevam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam