Örgü Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Örgü Şebeke:
Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Diğer bir anlatımla, birden çok halka ve besleme noktasından oluşan daha karmaşık bir sistemdir.

Örgü Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

Yük Faktörü : Belirli bir periyottaki (yıl, ay, gün) tüketimin, aynı periyottaki sürdevam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam