Örgü Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Örgü Şebeke:
Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Diğer bir anlatımla, birden çok halka ve besleme noktasından oluşan daha karmaşık bir sistemdir.

Örgü Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Baz Yük Üretim Grubu : 24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Ürdevam

Toptan Satış Fiyat Tarifesi : MAMS tarafından her yıl Büyük Ölçekli Besleme Noktalarında belirlenen enedevam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam