Örgü Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Örgü Şebeke:
Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Diğer bir anlatımla, birden çok halka ve besleme noktasından oluşan daha karmaşık bir sistemdir.

Örgü Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Devre Uzunluğu : Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamadevam

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri : Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikdevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam