Örgü Şebeke Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Örgü Şebeke:
Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Diğer bir anlatımla, birden çok halka ve besleme noktasından oluşan daha karmaşık bir sistemdir.

Örgü Şebeke ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç : Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.devam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam