Optik Derinlik Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Optik Derinlik:
Bir madde katmanı içinden geçen ışığın soğrulma oranını veren büyüklük.

Optik Derinlik ile ilgili benzer terimler:

Zenit : Gözlemcinin bulunduğu noktadaki düşey doğrultusunun, gök küresini deldiği kabuldevam

Evre : Tekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.devam

Ortalama Güneş Günü : Ortalama güneşin gözlem yerinin öğlen çemberinden art arda iki alt geçişi aradevam

Renk Ölçeği : Bir yıldızın iki farklı dalgaboyunda ölçülen parlaklıklarının farkı. Bu devam

Sürekli Tayf : Salma ve soğurma çizgileri bulunmayan ışınım tayfı. Böyle bir tayfı, sıcak devam

Kırmızı Dev : Evriminin son aşamalarına doğru, aşırı genişlemiş ve yüzeyi biraz soğumuş dedevam