Optik Ağ Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Optik Ağ:
Birbirine paralel ve eşit aralıklı ince tellerden veya cam levha üzerine kazılmış çizgilerden oluşturulan düzenek. Optik ağla tayf oluşturulur. Teleskoplara bağlanarak kullanılır.

Optik Ağ ile ilgili benzer terimler:

Kuark : Proton ve nötron gibi atomaltı parçacıkları oluşturduğu öne sürülen temel pdevam

Güçlü Çekirdek Kuvveti : Güçlü çekirdek kuvveti: Atom çekirdeğinde, proton ve nötronları birbirine bağlayandevam

Gezegen : 1. Güneş etrafındaki yörüngeleri sabit elipsler olan ve belli büyüklükdevam

Hubble Sabiti : Uzaktaki gökadaların uzaklaşa hızları ve uzaklıkları arasındaki orantıdevam

Görünür Evren : Evrenin görülebilen kısmıdır. Teknoloji ilerleyip daha güçlü teleskoplardevam

Gaz Devi : Katı bir çekirdeğin etrafını saran çok miktarda gazdan oluşmuş dev gezegenlerdevam