Optik Ağ Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Optik Ağ:
Birbirine paralel ve eşit aralıklı ince tellerden veya cam levha üzerine kazılmış çizgilerden oluşturulan düzenek. Optik ağla tayf oluşturulur. Teleskoplara bağlanarak kullanılır.

Optik Ağ ile ilgili benzer terimler:

Rektesansiyon : Gökyüzünde bir noktadan geçen boylam dairesinin, gök ekvatorunu kestiği nokdevam

Jeoid : Yerçekimi kuvvetinin her noktada aynı ve Yer'in dönüş gücü ile tam dengedevam

Yıldız Kayması : Kuyruklu yıldızlar, yapısında donmuş halde buzlar, gazlar ve tozlar oldevam

Küçük Gezegen : Güneş'in çevresinde dolanan küçük, kayasal gökcisimleri. Asteroiddevam

Mercek : Küresel yüzeyli, saydam cam parçası.devam

Işık Eğrisi : Değişen yıldızların görünen parlaklıklarının zamana bağlı olarak değişimini gösdevam