Önlenebilir Kayıplar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Önlenebilir Kayıplar:
Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır.

Not: Önlenmesi mümkün olamayan kayıplar "Önlenemez kayıplar" olarak tanımlanır.

Önlenebilir Kayıplar ile ilgili benzer terimler:

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Enerji Satış Anlaşması (ESA) : Bir kullanıcı ile, merkezi satıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, MAMdevam

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam