Önlenebilir Kayıplar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Önlenebilir Kayıplar:
Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır.

Not: Önlenmesi mümkün olamayan kayıplar "Önlenemez kayıplar" olarak tanımlanır.

Önlenebilir Kayıplar ile ilgili benzer terimler:

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam