Önlenebilir Kayıplar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Önlenebilir Kayıplar:
Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır.

Not: Önlenmesi mümkün olamayan kayıplar "Önlenemez kayıplar" olarak tanımlanır.

Önlenebilir Kayıplar ile ilgili benzer terimler:

Doğal Gazlar : Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli devam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

YİD : Yap İşlet Devret.devam

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) : XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenedevam

Anma Gerilim : (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümüdevam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam