Önlenebilir Kayıplar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Önlenebilir Kayıplar:
Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır.

Not: Önlenmesi mümkün olamayan kayıplar "Önlenemez kayıplar" olarak tanımlanır.

Önlenebilir Kayıplar ile ilgili benzer terimler:

Frekansa Duyarlı Mod : Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bödevam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam