Ölçüm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Ölçüm:
Başarının doğası ve niteliğini konuya uygun doğru araçlarla çözümlemek ve ortaya koymak.

Elektrik Terimi Olarak Ölçüm:
Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.

Ölçüm ile ilgili benzer terimler:

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam