Ölçüm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Ölçüm:
Başarının doğası ve niteliğini konuya uygun doğru araçlarla çözümlemek ve ortaya koymak.

Elektrik Terimi Olarak Ölçüm:
Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.

Ölçüm ile ilgili benzer terimler:

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem : Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.devam

Tüketim : Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından gedevam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Jeotermal Enerji : Yerkabuğu içindeki mağma, pluton, radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından ildevam

YİD : Yap İşlet Devret.devam

Nükleer Reaktör : Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürüldevam