Olbers Paradoksu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Olbers Paradoksu:
Sonsuz uzayda sonsuz sayıda yıldız düzgün dağılmışsa gece gökyüzü bir yıldız yüzeyi kadar parlak olmalı. Bu durumun gözlenen gökyüzüyle uyuşmaması.

Olbers Paradoksu ile ilgili benzer terimler:

Galileo Uyduları : Jüpiter gezegeninin en parlak ve en büyük dört uydusu; Io, Euroupa, Gadevam

Çözümleme : Bir teleskobun daha fazla ayrıntıyı gösterebilme yeteneğine denir. Çözümledevam

Kadir : Yıldızların parlaklık sırasını belirten ölçek. İlk tanımını Hipparchus (Hdevam

Nebula (Bulutsu) : Gaz ve tozdan oluşan, gökadaların içinde bulunan, silik bir ışık kümesi devam

Karacisim Tayfı : Bir karacisim tarafından yayılan ışınımın dalgaboyuna göre sürekli taydevam

Görünür Işın : 400 ile 700 nanometre dalga boyları arasındaki ışınları kapsar (bir modevam