OMIP Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak OMIP:
İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.

OMIP ile ilgili benzer terimler:

Tarife Ölçümleri : Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da devam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam