Nükleer Reaktör Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.

Kimya Terimi Olarak Nükleer reaktör:
İçinde çekirdek bozunmasının kontrollü zincir şeklinde gerçekleştirildiği düzenek.

Elektrik Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürülebilen ve yöneltebilen donanımdır. Bu terim bazen, nükleer fisyon reaksiyonunun üretilip yönetildiği donanımlar için de kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Bölünebilen bir maddenin denetimli fisyonu sırasında enerji üretimi ile bunun ısı hâlinde boşaltılmasını temin eden aygıtlar ve düzenekler sistemi.

Nükleer Reaktör ile ilgili benzer terimler:

Ekoloji : Çevre bilimidevam

Solar Konstant : Güneş sabitesi.devam

Sarp : Çıkılması zor dik yamaç. Çıkılması güç, dimdik kayalıkların bulunduğu yerler içindevam

Alçak Basınç Bölgesi : Üzerindeki hava basıncı çevresine göre daha düşük ve genellikle 1010 milidevam

Absorpsiyon (Soğurma, Emme) : Atmosfer'in Güneş ışınlarını emmesi ve soğurması olayı.devam

Oligosen Dönem : Tersiyerde 38 milyon yıldan 25 milyon yıl öncesine kadar devam eden vedevam