Nükleer Reaktör Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.

Kimya Terimi Olarak Nükleer reaktör:
İçinde çekirdek bozunmasının kontrollü zincir şeklinde gerçekleştirildiği düzenek.

Elektrik Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürülebilen ve yöneltebilen donanımdır. Bu terim bazen, nükleer fisyon reaksiyonunun üretilip yönetildiği donanımlar için de kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Bölünebilen bir maddenin denetimli fisyonu sırasında enerji üretimi ile bunun ısı hâlinde boşaltılmasını temin eden aygıtlar ve düzenekler sistemi.

Nükleer Reaktör ile ilgili benzer terimler:

Med-Cezir : Gelgit.devam

Jeolojik Yapı : Yerin yapısı.devam

Tarım Arazisi : Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun oldevam

WHO : Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütüdevam

Harita Anahtarı (Lejant) : Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdüdevam

Orojenez (Dağ Oluşumu) : Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma harekdevam