Nükleer Reaktör Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.

Kimya Terimi Olarak Nükleer reaktör:
İçinde çekirdek bozunmasının kontrollü zincir şeklinde gerçekleştirildiği düzenek.

Elektrik Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürülebilen ve yöneltebilen donanımdır. Bu terim bazen, nükleer fisyon reaksiyonunun üretilip yönetildiği donanımlar için de kullanılır.

Coğrafya Terimi Olarak Nükleer Reaktör:
Bölünebilen bir maddenin denetimli fisyonu sırasında enerji üretimi ile bunun ısı hâlinde boşaltılmasını temin eden aygıtlar ve düzenekler sistemi.

Nükleer Reaktör ile ilgili benzer terimler:

Magnitüd : 1- Depremde açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Prof. Richter, episantrdan devam

Bağlantısızlar : Batı ve Doğu Bloklarına dahil olmayan tarafsız ülkeler.devam

İzostasi : Katı haldeki sialin özgül ağırlığı dolayısıyla alttaki sıvı karakterli magmadevam

Faylanma : Tektonik kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğunu oluşturan kayaçların kırılması devam

Evren (Kâinat, Kozmos) : Bütün gök cisimlerinin içinde yer aldığı sınırsız ortam.devam

Dalgakıran : Limandaki gemilerin dalgalardan korunması için denizde yapılmış kalın, udevam