Nöroleptika Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Nöroleptika:
Epilepsiye karşı ilaç.

Nöroleptika ile ilgili benzer terimler:

İnisial : Başlamakta olan.devam

Ani Bebek Ölümü Sendromu : Ani bebek ölümü sendromu, hiçbir sağlık sorunu olmayan bir bebeğin nedeni açıkladevam

Opiat : Afyonlu ilaç, uyuşturucu.devam

Deformite : Şekil bozukluğu.devam

Malleus : Orta kulaktaki çekiç kemik.devam

Gastroözofageal Reflü Hastalığı : Gastroözofageal reflü özofagusun en sık rastlanan hastalığıdır. Normal bidevam