Nominal Güç (Nominal Kapasite) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nominal Güç (Nominal Kapasite):
Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami güçtür; bu değer tesisin plakasına, fabrika kontrol protokoluna ya da sipariş spesifikasyonlarına (şartnamelerine) kaydedilir.

Nominal Güç (Nominal Kapasite) ile ilgili benzer terimler:

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Oturan Sistemi Toparlama Santralı (OST Santral) : Oturan sistemi toparlama yeteneğine sahip olduğu Bağlantı ve Sistem Kullanım Andevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam