Nominal Güç (Nominal Kapasite) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nominal Güç (Nominal Kapasite):
Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami güçtür; bu değer tesisin plakasına, fabrika kontrol protokoluna ya da sipariş spesifikasyonlarına (şartnamelerine) kaydedilir.

Nominal Güç (Nominal Kapasite) ile ilgili benzer terimler:

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Üretilen Brüt Enerji : Jenaratör çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç tüketim dahil).devam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam