Nominal Değer Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nominal Değer:
Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Elektrik birim değeri olarak 1.41'e bölünmesinden elde edilen değerdir. Teçhizat veya malzemelerin etiket değeridir. Efektif değeri ise, nominal değerin 1.41 katı olarak bilinir.

Nominal Değer ile ilgili benzer terimler:

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Üretim Santralı : İlgili yardımcı ekipman, yakıt, depo, stoklar ve İletim ya da Dağıtım Şebekedevam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Taşkömür : Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 3devam

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi : İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtımdevam