Nominal Değer Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nominal Değer:
Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Elektrik birim değeri olarak 1.41'e bölünmesinden elde edilen değerdir. Teçhizat veya malzemelerin etiket değeridir. Efektif değeri ise, nominal değerin 1.41 katı olarak bilinir.

Nominal Değer ile ilgili benzer terimler:

Trafo (Transformatör) Merkezi : Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerdevam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Enerji (Energy) : 1- Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisdevam