Nihai Tüketici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nihai Tüketici:
Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.

Nihai Tüketici ile ilgili benzer terimler:

Ekserji : Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşudevam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam