Nihai Tüketici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nihai Tüketici:
Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.

Nihai Tüketici ile ilgili benzer terimler:

Akım Trafosu : Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izoldevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam

TUİSO : Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.devam

Isıl Değer : Katı ve sıvı yakıtların 1 kg'nın, gaz yakıtların ise 1 m³ ünün, 0 C'dadevam