Nihai Enerji Tüketimi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nihai Enerji Tüketimi:
Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlarıdır.

Nihai Enerji Tüketimi ile ilgili benzer terimler:

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam