Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji):
Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir.

Not: Bazı durumlarda bu terime "energy available ya da energy disponible= mevcut, hazır, kullanılabilir, yararlanılabilir enerji" olarak çevirebileceğimiz biçimde rastlanırsa da burada "final energy=nihai enerji" teriminin karşılığı olmadığından kullanılmaması uygun olur.

Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

İşletme Dışı Kalma Süresi (Yararlanılamayan Süre) : Programlı işletme dışı kalma süresi ve arıza süresinin toplamıdır.devam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

TOOR : İşletme Haklarının Devri.devam