Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji):
Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir.

Not: Bazı durumlarda bu terime "energy available ya da energy disponible= mevcut, hazır, kullanılabilir, yararlanılabilir enerji" olarak çevirebileceğimiz biçimde rastlanırsa da burada "final energy=nihai enerji" teriminin karşılığı olmadığından kullanılmaması uygun olur.

Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) ile ilgili benzer terimler:

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam