Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji):
Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir.

Not: Bazı durumlarda bu terime "energy available ya da energy disponible= mevcut, hazır, kullanılabilir, yararlanılabilir enerji" olarak çevirebileceğimiz biçimde rastlanırsa da burada "final energy=nihai enerji" teriminin karşılığı olmadığından kullanılmaması uygun olur.

Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) ile ilgili benzer terimler:

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Hava Hatları : İletkenlerin genellikle izolatörler ve uygun taşıyıcılar (direkler) iledevam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Isı Tüketim Oran : (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).devam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam