Net Üretim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Net Üretim:
Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)

Net Üretim ile ilgili benzer terimler:

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) : XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenedevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam