Net Üretim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Net Üretim:
Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)

Net Üretim ile ilgili benzer terimler:

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam