Net Üretim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Net Üretim:
Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)

Net Üretim ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam