Net Düşü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Net Düşü:
Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası yüksekliktir.

Net Düşü ile ilgili benzer terimler:

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

Enerji Kaynakları : Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kayndevam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam