Neoklasizm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Neoklasizm:
Yeni Klasisizm

Edebiyat Terimi Olarak Neoklasizm:
20. yüzyıl başlarında Simgeciliğe bir tepki olarak doğan klasik beğeniyi, klasik söyleyişi canlandırmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımı.

Neoklasizm ile ilgili benzer terimler:

Terkib-i Bent : Edebiyatta "hane" adı verilen gazel biçiminde kafiyelendirilmiş 5-10 beydevam

Vecize : Söyleyeni belli, kısa, anlamlı söz. Özdeyiş diye de bilinir. Bireysel ydevam

Elfiye : Binlik karşılığıdır. Bin mısradan meydana gelen manzum eserler için kullanıdevam

Gezmece : Aşıkların yolculukta uğradıkları yerleri anlatan methiyeli veya taşlamalıdevam

Berceste : Öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya devam

Müşaare : Karşılıklı şiir söyleme. Edebiyat araştırmacıları müşaareyi üçe ayırır: devam