Neoklasizm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Neoklasizm:
Yeni Klasisizm

Edebiyat Terimi Olarak Neoklasizm:
20. yüzyıl başlarında Simgeciliğe bir tepki olarak doğan klasik beğeniyi, klasik söyleyişi canlandırmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımı.

Neoklasizm ile ilgili benzer terimler:

Bedî : Sözü, kulağa hoş gelecek ve ruha heyecan verecek şekilde güzelleştirme yodevam

Nida : Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acıdevam

Gramer : Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam ddevam

Tariz : Bir kimsenin kimi niteliklerden yoksun olduğunu belirtmek için bir sözü doldevam

Mazmun : Belli bir kavramı anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış söz vedevam

AhsenüL Kasas : Kıssaların, hikayelerin en güzeli. Bu deyim, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Sdevam