Neoklasizm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Neoklasizm:
Yeni Klasisizm

Edebiyat Terimi Olarak Neoklasizm:
20. yüzyıl başlarında Simgeciliğe bir tepki olarak doğan klasik beğeniyi, klasik söyleyişi canlandırmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımı.

Neoklasizm ile ilgili benzer terimler:

Yazılı Edebiyat : Edebiyatta yazılı belgelerin tümü. Türklerde Köktürk Yazıtlarıyla başldevam

Oratoryo : Kutsal konuları işleyen, oyun ögesi bulunmayan, bestelenmiş manzume.devam

Tevârüd : İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazmadevam

Adaptasyon : Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlamdevam

Karagöz : Karanlık bir yerde, gerisinde aydınlatılmış beyaz bir perde cansız aktdevam

İlahi : 1- Allah aşkını, dinî, tasavvufi duyguları konu alan, genellikle 3-7 dördevam