Nefes Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Nefes:
Özellikle Bektaşi ozanlarında yazılan, Bektaşi törenlerinde makamlarla okunan, temaları Bektaşi inanışlarını içeren manzumelere verilen ad. Nefes tekke edebiyatının bir nazım türüdür.

Müzik-Dans Terimi Olarak Nefes:
Portenin üzerine konulur. Konulduğu yerde kısa bir nefes alınmasını sağlar.

Nefes ile ilgili benzer terimler:

Sanatçı : Olağandışı nitelikleri olan, benzersiz sanat eserleri ortaya çıkarabilen, sdevam

Kürdi : Türk müziğinde kullanılan basit bir makam ve aynı zamanda beş komalık "sdevam

Legato (Bağlı) : Notaların birbirine bağlanarak, seslendirilmesine legato denir. Birinci ndevam

S : İtalyanca "Sinistra" diye adlandırılan ve sol elle çalınacağını bildiren işadevam

Tiyatro : Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer ve sahnelenmedevam

Sus : Notada duraklama zamanı sessiz süre.devam