Nakil Fazlası Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nakil Fazlası Enerji:
Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınan noktalardaki ölçümlerden Hattın kayıpları düşüldükten sonra kalan enerjinin ilk nakil noktasındaki şebekeye satış sözleşmesi ile satılabilir olan enerjidir. Nakledilemeyen, Nakil artığı enerjide denilebilir. Bu sözleşmelerle (Kayıpların KW. Başına düşen miktarının) belirlenmesi yasalara tabidir.

Nakil Fazlası Enerji ile ilgili benzer terimler:

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Trafo (Transformatör) Merkezi : Değişik gerilim kademelerinde işletme sağlayacak yönde sisteme elektrik enerdevam

Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) : 1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı birdevam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam