Nakil Fazlası Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Nakil Fazlası Enerji:
Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınan noktalardaki ölçümlerden Hattın kayıpları düşüldükten sonra kalan enerjinin ilk nakil noktasındaki şebekeye satış sözleşmesi ile satılabilir olan enerjidir. Nakledilemeyen, Nakil artığı enerjide denilebilir. Bu sözleşmelerle (Kayıpların KW. Başına düşen miktarının) belirlenmesi yasalara tabidir.

Nakil Fazlası Enerji ile ilgili benzer terimler:

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

Enerji Tüketicisi : Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.devam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Reaktif Enerji : Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVARh) ildevam