Online Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü

12 Ton Müziği: Her notanın aynı sayıda çalındığı, kendine özgü matematik kurallarıyla bestelenen müzdevam

A Cappella (İt.): (A Kapella) Çalgı eşliği olmayan, eşliksiz koro seslendirmeleri anlamına gelmektedirdevam

A Tempo (İt.): 1- İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş. 2- Asıl tempoydevam

A Tonalite: Tonalite dışı. Majör, minör, ya da başka modal dizilerle ilgisizliği anlatan terim.devam

Absolute Music (İng.): Saf müzik. Mutlak müzik. Herhangi bir programı olmayan, bir olay ya da karakter devam

Absolute pitch (İng): Mutlak işitme. Abso¬lute kulak. Yüksek müzik yeteneği.devam

Accelerando (İt.): Hızlanarak. Giderek hızlanan tempoda anlamına gelen İtalyanca bir notasyon işaretdevam

Acem: Türk müziğinde bir perde adı, dizeğin beşinci çizgisindeki fa sesi.devam

Acemaşiran (Acem Aşîrân): 1- Türk müziğinde, dizeğin birinci aralığındaki fa sesi. 2- Klasik Türk müziğinde kullanıdevam

Action Music (İng.): Eylem müziği. 20. yüzyıl müziğinde yorumcunun yorum sırasındaki eyleminin, ürettiği ses kdevam

Adagietto: 1- adagio tempoda kısa parça. 2- adagio'dan az daha hızlı tempo.devam

Adagio (İt.): İtalyancada hız terimi olarak parçanın "çok yavaşa yakın, ağırbaşlı, yavaş tempoda ve gödevam

Adagio Cantabile: Etkileyici ezgisellikte.devam

Affettuoso: Taşkın bir duyguyla.devam

Affettuoso, con (İt.): Aşk ve sevecenlikle.devam

Agile: Çabuk, çevik.devam

Agitato (İt.): Tez ve canlı tempoda. Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı.devam

Agnus Dei (Lat.): Tanrının Kuzusu. Latin Kilise¬si'nde Missa'nın 5. bölümü.devam

Ağır Semai: Türk Sanat Müziğinde semai formunun ayrıldığı iki şekilden birine verilen ad.devam

Ağır Sengin Semai: Türk müziğinde kullanılan altı zamanlı bir usul.devam

Ağıt: Mersiye. Lamento (İt.)devam

Air: Arya. "Air" terimi çalgısal müzikte herhangi bir çalgı üzerine yazılmış bir parça için kdevam

Air Flaw: Havada takla atarak dönmek.devam

Air Tracks: Eller yerde,ayak ve bacaklari yere degdirmeden dönmek.devam

Akolat: İki farklı partinin(satırın) birleştirilmesine, çift satır oluşturmaya yarayan bağa akdevam

Akor: 1- İki veya daha çok sesin armoni oluşturacak şekilde aynı anda çalınması. Uygu, düzedevam

Akor Yürüyüşü: Birbiri ardına değişen akorlar dizisi. Armonik yürüyüşle aynı anlama gelir.devam

Akordeon: Ortasında körük bulunan, tuşları yanına dizilmiş, bir kayışla boyuna asılarak yadevam


DİĞER SAYFALAR :

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğünde 1113 Terim Kayıtlı.