Müşteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Müşteri:
Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enerjisinin son kullanıcıları.

Müşteri ile ilgili benzer terimler:

Direkt Hat : Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.devam

Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) : 1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı birdevam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam