Müşteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Müşteri:
Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enerjisinin son kullanıcıları.

Müşteri ile ilgili benzer terimler:

Enerji Satış Anlaşması (ESA) : Bir kullanıcı ile, merkezi satıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, MAMdevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Isı Tüketim Oran : (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).devam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam