Müşteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Müşteri:
Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enerjisinin son kullanıcıları.

Müşteri ile ilgili benzer terimler:

Debi : Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.devam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam

Nihai Tüketici : Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici.devam

Sabit Ücret : Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kdevam

Gerçek Tüketim : Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.devam