Müşteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Müşteri:
Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enerjisinin son kullanıcıları.

Müşteri ile ilgili benzer terimler:

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Demant : Müşteri tesislerinden çekilen gücün o ay içindeki 15 dakikalık değerlerin en devam

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam