Motorin (Dizel Yakıtı) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Motorin (Dizel Yakıtı):
Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdır. Bileşimi ve özellikleri ulusal standartlara bağlıdır.

Motorin (Dizel Yakıtı) ile ilgili benzer terimler:

Saatlik Ani Puant : 24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'devam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam