Motorin (Dizel Yakıtı) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Motorin (Dizel Yakıtı):
Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdır. Bileşimi ve özellikleri ulusal standartlara bağlıdır.

Motorin (Dizel Yakıtı) ile ilgili benzer terimler:

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam

En Düşük Maliyeti Üreticiden Başlayan Sıra : MAMS ve/veya ESİ tarafından, üretim programlama sürecinde esas alınan, devam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tdevam

Aktif Hasılat : Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)devam