Motorin (Dizel Yakıtı) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Motorin (Dizel Yakıtı):
Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdır. Bileşimi ve özellikleri ulusal standartlara bağlıdır.

Motorin (Dizel Yakıtı) ile ilgili benzer terimler:

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam