Modulation Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Müzik-Dans Terimi Olarak Modulation:
Bir tonaliteden, müzik makamından diğerine geçiş. Modülasyon.

Uydu Terimi Olarak Modulation:
Bir bilgi sinyalinin gönderme amacıyla bir taşıyıcı üzerine yüklenmesi işlemi.

Modulation ile ilgili benzer terimler:

Despun : Uydudaki antenin yeryüzüne dönük durmasını sağlayan yönlendirme.devam

ITU : İngilizce "International Telecommunications Union" kelimelerinin kısaltdevam

Attenuator : Zayıflatıcı, uydu sinyallerini zayıflatan pasif devre elemanı.devam

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) : Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündevam

Capacity : Kapasite. Geçebilecek maksimum data miktarı.devam

Atmospheric Absorption Loss : Atmosferik absorbe kayıpları. Elektromanyetik sinyallerin atmosferdekidevam