Modulation Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Müzik-Dans Terimi Olarak Modulation:
Bir tonaliteden, müzik makamından diğerine geçiş. Modülasyon.

Uydu Terimi Olarak Modulation:
Bir bilgi sinyalinin gönderme amacıyla bir taşıyıcı üzerine yüklenmesi işlemi.

Modulation ile ilgili benzer terimler:

SCPC (Single Channel Per Carrier) : İletişim için gerekli olan her bir link için uyduda bir taşıyıcının, yani fdevam

Decibel (dB) : Desibel, sinyal şiddeti, volüm veya direnç yüzünden sinyal zayıflama mikdevam

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) : Asimetrik digital abone hattı. Asimetrik digital abone hattı. Geleneksdevam

QPSK ? Quaternary Phase Shift Keying : gönderme kapasitesinin arttırılmasına izin veren gönderim haberleşmeledevam

Feed : Anten kolları üzerinde bulunan ve antenden gelen sinyalleri toplayan edevam

Antenna Efficiency : Antene gelen elektromanyetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmıdevam