Modülasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Müzik-Dans Terimi Olarak Modülasyon:
1- Geçki. Ton değişimi. Modulation (Fr.).

2- Bir dizi veya tondan bir diğer dizi veya tona geçmeye modülasyon denir. Modülasyon yapılması için değiştirici işaretlerden yararlanılır

Uydu Terimi Olarak Modülasyon:
Taşındığı ortam, sinyal üzerinde bazı olumsuz etkiler göstermektedir. Dış dünyadaki değişimler veya diğer sinyaller, taşınan sinyalin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, ortamın getirdiği bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, sinyalin mümkün olduğunca az bozunuma uğraması için, sinyal üzerinde bazı işlemler gerçekleştirilmektedir. Bir başka deyişle sinyalin taşındığı ortama uygun hâle getirilmesi için işlenmesi gerekmektedir. Sinyale istenilen yapıyı kazandıran bu işleme modülasyon denmektedir.

Modülasyon ile ilgili benzer terimler:

Advanced Communications Technology Satelite (ACTS) : Tüm digital iletişim araçlarının bulunduğu ilk uydu. 1993 yılında fırlatılmdevam

Packet Data : Depolanan bilgilerin ?paket? denilen farklı birimler halinde gönderilmdevam

Ground Station : Yer istasyonu.devam

Inter Satellite Link (ISL) : Uyduların birlikte çalışmasını sağlamak için uydular arasında radyo dalgalarıdevam

E1 : Geniş Alan (WAN) dijital iletişim hattı. 32 kanallı bir yapıyı temsil devam

Dish (Çanak) : Uydu anteni için kullanılan argodevam