Modülasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Müzik-Dans Terimi Olarak Modülasyon:
1- Geçki. Ton değişimi. Modulation (Fr.).

2- Bir dizi veya tondan bir diğer dizi veya tona geçmeye modülasyon denir. Modülasyon yapılması için değiştirici işaretlerden yararlanılır

Uydu Terimi Olarak Modülasyon:
Taşındığı ortam, sinyal üzerinde bazı olumsuz etkiler göstermektedir. Dış dünyadaki değişimler veya diğer sinyaller, taşınan sinyalin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, ortamın getirdiği bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, sinyalin mümkün olduğunca az bozunuma uğraması için, sinyal üzerinde bazı işlemler gerçekleştirilmektedir. Bir başka deyişle sinyalin taşındığı ortama uygun hâle getirilmesi için işlenmesi gerekmektedir. Sinyale istenilen yapıyı kazandıran bu işleme modülasyon denmektedir.

Modülasyon ile ilgili benzer terimler:

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) : Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündevam

VHF ? Very High Frequency : 30 ? 300 MHz arasındaki frekans bandı, 2-13 arasındaki TV kanallarını devam

INTELSAT : İngilizce "International Telecommunications Satellite Organization" keldevam

Feed : Anten kolları üzerinde bulunan ve antenden gelen sinyalleri toplayan edevam

Azimuth : Gerçek Kuzeye göre yatay açı anlamına gelmektedir. Yatay doğrultuda uydu antedevam

Apex : Hareketli antenin dönerken çizdiği yayın en üst noktası.devam