Modülasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Müzik-Dans Terimi Olarak Modülasyon:
1- Geçki. Ton değişimi. Modulation (Fr.).

2- Bir dizi veya tondan bir diğer dizi veya tona geçmeye modülasyon denir. Modülasyon yapılması için değiştirici işaretlerden yararlanılır

Uydu Terimi Olarak Modülasyon:
Taşındığı ortam, sinyal üzerinde bazı olumsuz etkiler göstermektedir. Dış dünyadaki değişimler veya diğer sinyaller, taşınan sinyalin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, ortamın getirdiği bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, sinyalin mümkün olduğunca az bozunuma uğraması için, sinyal üzerinde bazı işlemler gerçekleştirilmektedir. Bir başka deyişle sinyalin taşındığı ortama uygun hâle getirilmesi için işlenmesi gerekmektedir. Sinyale istenilen yapıyı kazandıran bu işleme modülasyon denmektedir.

Modülasyon ile ilgili benzer terimler:

High Power Amplifier (HPA) : İç birimden gelen düşük güçlü sinyalleri yükselterek, yer istasyonu ile udevam

Open TV : Televizyon ve internet dünyasını birbirine yaklaştıran lisanslı yazılıdevam

Bandpass Filter : Band Filtresi; sadece belli bir frekans bölgesini geçiren, onun altında devam

Gain : Kazanç, yükseltmenin dB cinsinden karşılığı.devam

Zipping : Bir videoteypten program izlerken reklamların geldiği yerde uzaktan kumandevam

Conditional Access Module (CAM) : Yayının alımını belirli bir grup kullanıcıyla sınırlamaya yarayan koşudevam