Online Mitoloji Terimleri Sözlüğü

Abaris: İskityalı Apollon rahibi, Tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Adevam

Abas: Metanize' nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanınddevam

Aberasyon: Sapınç. Işığın sonlu hıza sahip olması ve Yerin dönme ve yörünge hareketleri nedeniyldevam

Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea'nın kardeşi.devam

Acacallis: Minos'un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.devam

Acamas: Thesus ile Phedre'nin oğlu.devam

Acetes(Aietes): Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)'ndevam

Açık Evren: Genişlemeyi durduracak kadar maddeye (yerçekimine) sahip olmayan evren.devam

Açık Küme: Galaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve genelde galaktik düzlemde bulunan devam

Açıklık: Teleskop, fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda, ışığı toplayan ayna veya merceğin çapı.devam

Açıklık Oranı: Optik araçlarda odak uzaklığının açıklığa oranı.devam

Açılar: Gezegenler arasında veya gezegenler ile köşe noktaları arasında oluşan geometrikdevam

Açısal büyüklük: Cismin iki görüş çizgisinin arasındaki açı ölçülerek bulunan görünen büyüklüğü. Bir cisdevam

Açısal Çap: Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.devam

Açısal Hız: Dönen ya da gökyüzünde hareket eden bir cismin açısal konumundaki değişim miktarı.devam

Açısal Momentum: 1- Bir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momenti ile bu cismdevam

Açısal Momentumun Korunumu: Bir cismin ya da sistemin üzerindeki net kuvvet sıfırsa toplam açısal momentum değişmdevam

Açısal Uzaklık: Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı. Adevam

Admete: Eurystee'nin kızı.devam

Admetos: Thessalia'da Phere şehrinin kralı Alkestis'in babası.devam

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.devam

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.devam

Adrastos: Argos kralı, (Adraste)devam

Adrogos: Girit kralı Minos'un oğullarından biri.devam

Aedon: Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion'un kızıydı.devam

Aegee(Aige): Ege Theseus'un babası ve Athena kralı.devam

Aegina(Aigina): Irmak Tanrısı Asopos'un kızı.devam

Aeson(Aison): Thessalia kralı Pelias'ın kardeşi ve Jason'ın babası.devam


DİĞER SAYFALAR :

Mitoloji Terimleri Sözlüğünde 1277 Terim Kayıtlı.