Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu):
ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sağlanmasında kullanılan Üretim Grubu.

Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) ile ilgili benzer terimler:

Birincil (Primer) Enerji : Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.devam

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler : Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih devam

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Tarife Sistemleri : Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayidevam

EİH : Enerji İletim Hatları.devam