Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu):
ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sağlanmasında kullanılan Üretim Grubu.

Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) ile ilgili benzer terimler:

GWh : Milyon kwhdevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Güç Aşımı (Surplus power) : Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.devam