Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu):
ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sağlanmasında kullanılan Üretim Grubu.

Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) ile ilgili benzer terimler:

Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA) : Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bdevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç : Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.devam