Merkezi Yük Dağıtım (MYD) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Merkezi Yük Dağıtım (MYD):
ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili kullanıcılara doğrudan işletme talimatları verilmesi.

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) ile ilgili benzer terimler:

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) : XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenedevam

MENR : Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanldevam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam