Merkezi Yük Dağıtım (MYD) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Merkezi Yük Dağıtım (MYD):
ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili kullanıcılara doğrudan işletme talimatları verilmesi.

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Enerjisi : Elektrikli cihaz ve makinelerin çalışmasını sağlayan enerjiye elektrik enerdevam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

İletim Sistemi : TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İldevam