Merkezi Yük Dağıtım (MYD) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Merkezi Yük Dağıtım (MYD):
ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili kullanıcılara doğrudan işletme talimatları verilmesi.

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) ile ilgili benzer terimler:

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri : Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikdevam

Ana Kolon Hattı : Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk ddevam

İleriye Dönük Tahmin Yöntemi (Prospektif Tahmin) : Geleceğe ilişkin çeşitli sayısal tahminlerden oluşan bir yaklaşımdan yararldevam