Mercekli Teleskop Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Mercekli Teleskop:
Objektifi mercek olan teleskop.

Mercekli Teleskop ile ilgili benzer terimler:

Görünür Hareket : Bir gökcisminin gözlemciye göre yaptığı hareket yada gözlemcinin gördüğü hardevam

Zenit : Gözlemcinin bulunduğu noktadaki düşey doğrultusunun, gök küresini deldiği kabuldevam

Yükseklik : Bir yıldızın, bir gök cisminin çevren(ufuk) düzleminden yukarı doğru açısal udevam

Kuark : Proton ve nötron gibi atomaltı parçacıkları oluşturduğu öne sürülen temel pdevam

Yörünge Düzlemi : Yörüngenin daire, elips, parabol, hiperbol gibi bir düzlem çizgisi olmasdevam

Tutulum : Dünya çevresinde dönerken, Güneş'in bir yıl içinde gökyüzünde izler gibi gdevam