Mercek Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Mercek:
İçinden geçen ışığı kıran, cam gibi saydam maddelerden yapılmış küresel yüzeylerle sınırlanmış, kalın ve ince kenarlı cisimlerdir.

Biyoloji Terimi Olarak Mercek:
Göze gelen ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlayan yapı.

Tiyatro Terimi Olarak Mercek:
İçinden geçen koşut ışınları düzenli bir biçimde bir birine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran saydam cam. Tiyatroda daha çok yakınsak mercek kullanılır.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Mercek:
Küresel yüzeyli, saydam cam parçası.

Fizik Terimi Olarak Mercek:
1. İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da uzaklaştıran saydam cisim.

2. Paralel olmayan kavisli iki yüzey, ya da bir tarafı düz bir tarafı kavisli olan yüzeye sahip saydam nesnelerdir.

Mercek ile ilgili benzer terimler:

Mekanik enerji : Yer çekim ve elastik potansiyel enerjiler gibi kinetik ve potansiyel enedevam

Hiperopya : Yakını görememe durumu, görüntüler retinanın arkasına düşmesi durumu.devam

Büyüteç : Odak uzaklığı küçük, ince kenarlı mercek.devam

Atomik Kütle Birimi : Atom ağırlıklarının nötr durumdaki karbonun atomunun ağırlığının yani nötron vedevam

Akım : Elektrik yüklerinin belirli bir yönde akışı.devam

Çekim : Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü.devam