Mercek Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Mercek:
İçinden geçen ışığı kıran, cam gibi saydam maddelerden yapılmış küresel yüzeylerle sınırlanmış, kalın ve ince kenarlı cisimlerdir.

Biyoloji Terimi Olarak Mercek:
Göze gelen ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlayan yapı.

Tiyatro Terimi Olarak Mercek:
İçinden geçen koşut ışınları düzenli bir biçimde bir birine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran saydam cam. Tiyatroda daha çok yakınsak mercek kullanılır.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Mercek:
Küresel yüzeyli, saydam cam parçası.

Fizik Terimi Olarak Mercek:
1. İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran ya da uzaklaştıran saydam cisim.

2. Paralel olmayan kavisli iki yüzey, ya da bir tarafı düz bir tarafı kavisli olan yüzeye sahip saydam nesnelerdir.

Mercek ile ilgili benzer terimler:

Bilardo : Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde üç fildişi top ve isteka ile oynanan bidevam

Orantı : Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasınddevam

Hareket : Seçilen başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirme eylemi.devam

Celcius sıcaklığı : Suyun donma ve kaynama noktaları arasının 100 eşit parçaya bölünmesini idevam

Termodinamiğin birinci yasası : Bir sistemin iç enerjisi, sisteme aktarılan isi artı sistem üzerine yapıdevam

İndüksiyon : Kapalı bir devreyi, şiddeti her an değişen bir magnetik alanın içine koyaradevam