Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti:
Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bir sürede sistemde meydana gelecek yük artışının, bu güvenilirlik kriterini sağlayacak biçimde üretim ilavesiyle bir kW için yeni üretim tesisleri yatırım maliyetindeki değişikliktir.

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti ile ilgili benzer terimler:

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam