Marjinal İşletme Maliyeti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Marjinal İşletme Maliyeti:
Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Üretim, İletim, Dağıtım, Tüketim dahil)meydana gelecek sürekli değişikliklerin (Yük, Malzeme, Revizyon, Bakım vd.) karşılığında sürekli ilavelerle veya eksiltmelerle Üretim, İletim, Dağıtım bölümlerinde veya bu bölümlerden satış noktalarına kadar şebeke parçalarındaki Üretim=Tüketim dengesini sürekli sağlayan en ekonomik (saatlik, günlük, aylık, yıllık) işletme seviyesini tutturan mali değerdir.

Marjinal İşletme Maliyeti ile ilgili benzer terimler:

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Debi : Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.devam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam