Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti:
Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliyetindeki değişikliktir.

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti ile ilgili benzer terimler:

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) : ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili devam

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi : İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtımdevam