Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti:
Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliyetindeki değişikliktir.

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti ile ilgili benzer terimler:

Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) : TEİAŞ Elektrik sisteminin üretim ve tüketim yönünden emniyetli, kalitelidevam

Tüketim Denetimi : Özel ölçme gereçleri (ısı ve özel tarifeli puant tüketimini belirleyen sayadevam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi : İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtımdevam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam

GWh : Milyon kwhdevam