MENR Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak MENR:
Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı).

MENR ile ilgili benzer terimler:

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam