MENR Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak MENR:
Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı).

MENR ile ilgili benzer terimler:

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

TOOR : İşletme Haklarının Devri.devam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam