MENR Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak MENR:
Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı).

MENR ile ilgili benzer terimler:

Linyit : Kahverengi-siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı devam

EDF : Fransız Elektrik Kurumu.devam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Bağlantı Noktası (BN) : İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletdevam